Algemene verkoopvoorwaarden

1 - Op wie zijn deze AV van toepassing?

1.1 Deze AV bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de online verkoop van producten door het bedrijf 900, geregistreerd bij het RCS van Parijs onder het nummer 852 949 148, 60 rue Amelot, 75011 Parijs, Frankrijk (het Bedrijf).

1.2 Elke bestelling die op onze website wordt geplaatst, impliceert de voorafgaande en onbeperkte aanvaarding van deze AV. De klant, die bevestigt deze onvoorwaardelijk en zonder uitzondering te hebben begrepen en ermee in te stemmen voordat hij een bestelling plaatst, is volledig gebonden door deze voorwaarden.

1.3 De AV zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een volwassen natuurlijke persoon die optreedt als consument (""Klant""). De Klant verklaart hiermee dat hij/zij een natuurlijke persoon is ouder dan 18 jaar, die handelt voor doeleinden buiten zijn/haar commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of agrarische activiteit. Hij erkent volledig handelingsbekwaam te zijn wanneer hij een bestelling plaatst en verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over zijn identiteit, indien nodig.

1.4 Uitsluiting: Personen die handelen als professionals, d.w.z. natuurlijke of rechtspersonen, publiek of privaat, die handelen voor doeleinden binnen het kader van hun commerciële, industriële, ambachtelijke, vrije of agrarische activiteit, inclusief als ze handelen namens een andere professional, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van deze AV. Professionals die een bestelling willen plaatsen bij het Bedrijf worden uitgenodigd om rechtstreeks contact met ons op te nemen.

1.5 De AV die op elke bestelling van toepassing zijn, zijn de AV die van kracht zijn op de datum van betaling (of van de eerste betaling in het geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op haar website te publiceren. Deze GCS kunnen te allen tijde geraadpleegd worden op de website van het Bedrijf 900 op het volgende adres: https://900.care in een formaat dat het mogelijk maakt om ze af te drukken en/of op te slaan, in het bijzonder in pdf-formaat.

2 - Hoe wordt het contract afgesloten?

2.1 Hoe plaats ik een bestelling?

Om een of meer producten op de website te kopen, selecteert de klant elk product (inclusief de verpakking van het product, met de optie om er geen te nemen, en vervolgens de geur) en voegt het toe aan zijn winkelmandje. Vervolgens selecteert de klant het gewenste abonnement. Nadat hij zijn keuze heeft gemaakt, moet hij op de knop "Doorgaan naar kassa" klikken om zijn winkelmandje te bevestigen.

Vervolgens bekijkt de Klant zijn bestelling en corrigeert deze indien nodig. Vervolgens moet de Klant de bestelling definitief bevestigen (2e klik).

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de AV zorgvuldig te lezen voordat de volledige bestelling wordt gevalideerd.

Deze validatie van de bestelling na controle van het winkelmandje en het lezen van de AVV vormt de afsluiting van het contract en de Klant erkent dat de tweede muisklik een betalingsverplichting van zijn kant inhoudt.

De Klant wordt vervolgens doorgestuurd naar de betaalpagina. Hij kan kiezen tussen de verschillende aangeboden betaalmethoden en doorgaan met de betaling van zijn bestelling.

Nadat de Klant zijn bestelling heeft gevalideerd en de betaling heeft verricht, ontvangt hij een bevestigingsbericht van het Bedrijf op het e-mailadres dat hij heeft opgegeven om zijn account aan te maken. Dit bericht bevat:

een samenvatting van de bestelling (geselecteerde product(en) en abonnement(en), prijzen, voorwaarden en leveringskosten);

een nauwkeurige identificatie van het Bedrijf en zijn activiteit;

het ordernummer;

Als de Klant de orderbevestiging niet ontvangt, is het aanbevolen om contact op te nemen met de Onderneming via het contactformulier op de site of het e-mailadres hello@900.care.

Indien nodig zal 900.care een factuur opstellen en op verzoek naar de Klant sturen

Het wordt sterk aangeraden voor de Klant om dit bevestigingsbericht te bewaren, omdat het kan worden gebruikt als bewijs van het contract.

2.2 In welke gevallen kan het bedrijf ordervalidatie weigeren?

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw bestelling te weigeren om welke legitieme reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot:

Bestelling niet in overeenstemming met de AV;

Niet-betaling van een eerdere bestelling of een lopend geschil over een eerdere bestelling;

Vermoeden van fraude met de bestelling (ondersteund door een combinatie van overeenstemmend bewijs).

3 - Wat zijn onze producten en aangeboden abonnementen?

3.1 Wat zijn de specificaties van de producten?

De essentiële kenmerken van de producten en hun respectieve prijzen worden ter beschikking gesteld van de Klant op de website van het Bedrijf https://900.care, samen met informatie over het gebruik van de producten.

De specificaties worden gedetailleerd weergegeven. De partijen komen overeen dat illustraties, video's of foto's van te koop aangeboden producten ter illustratie worden aangeboden. De geldigheidsduur van productaanbiedingen en hun prijzen wordt gespecificeerd op de website van het Bedrijf.

3.2 - Beschikbaarheid van producten

Productaanbiedingen zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden in ons logistiek centrum. Deze productbeschikbaarheid wordt normaal aangegeven op de specifieke productpagina.

In het geval dat een product niet meer beschikbaar is nadat de bestelling van de Klant is gevalideerd, zal de Onderneming de Klant hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte stellen. De bestelling wordt automatisch geannuleerd en het Bedrijf zal de prijs van het oorspronkelijk bestelde product terugbetalen, evenals het bedrag dat voor de bestelling is betaald.

Als de bestelling echter andere producten bevat dan het product dat niet meer beschikbaar is, worden deze aan de klant geleverd en worden de verzendkosten niet terugbetaald. Onze levertijden variëren van 5 tot 10 werkdagen voor Europa. In het geval dat een product niet beschikbaar is bij een terugkerende bestelling, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de volgende levering en de betaling uit te stellen.

3.3 - Soorten abonnementen

De Klant neemt een abonnement om regelmatig navullingen van producten te ontvangen. De frequentie kan dan worden gewijzigd vanuit de klantenzone.

Elk abonnement wordt aangegaan zonder verbintenisperiode; het kan op elk moment door de Klant worden opgezegd in de rubriek "Mijn Account" op de website van de Onderneming. Als een bestelling in behandeling is, kan deze zonder kosten worden geannuleerd als er nog geen betaling is verricht.

De Klant kan de voorwaarden van zijn abonnement zelf, zonder kosten, en op elk moment wijzigen door naar het gedeelte Mijn Account" op de website van het Bedrijf te gaan. Lopende bestellingen kunnen kosteloos worden geannuleerd als er nog geen betaling is verricht.

4 - Prijzen van producten en abonnementen

De prijzen van producten en abonnementen voor het ontvangen van productaanvullingen staan vermeld op de pagina's met productbeschrijvingen.

Ze zijn inclusief alle belastingen (btw en eventuele andere van toepassing zijnde belastingen), exclusief verzendkosten.

De verzendkosten worden aangegeven in het winkelwagentje van de Klant vóór de definitieve bevestiging van de bestelling.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om productprijzen op elk gewenst moment te wijzigen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

De bestelde producten worden gefactureerd op basis van de prijs die geldt op de website op het moment van de bevestiging van de bestelling.

5 - Betalingsproces

De volledige betaling moet gebeuren op het moment van de bestelling. De betaalde bedragen worden op geen enkel moment beschouwd als aanbetalingen of termijnen. De Klant betaalt zijn bestelling met een creditcard (Visa, Eurocard/Mastercard) of via een betalingsdienstaanbieder (Paypal).

Voor elke transactie geeft de Klant het nummer op de voorkant van zijn kaart, de vervaldatum en het cryptogram op de achterkant van zijn creditcard (laatste drie cijfers).

Als de Klant zijn creditcardnummer doorgeeft, geeft hij het Bedrijf toestemming om het bedrag van zijn bestelling van zijn rekening af te schrijven.

Het Bedrijf behoudt het eigendom van het artikel tot de volledige betaling van de prijs door de Klant.

Wat betreft betalingen voor abonnementen, wordt de Klant automatisch gedebiteerd voor de verzending van navulproducten, d.w.z. 3 werkdagen voor de voorbereiding van de bestelling, tenzij de Klant het abonnement voor deze termijn annuleert, op zijn klantaccount.

6 - Leveringsproces

6.1 Verzendkosten

Het Bedrijf levert zijn producten wereldwijd onder de volgende voorwaarden:

gratis levering voor proefpakketten en terugkerende bestellingen van meer dan 35 euro in de volgende landen: Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Slowakije, Slovenië, Zweden, België, Zwitserland, Luxemburg, Oostenrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Roemenië! 

Voor terugkerende bestellingen onder de €35 worden €4,99 bezorgkosten in rekening gebracht.

Verzendkosten van €15 voor andere landen.

6.2 Levertijden

Voor Frankrijk ontvangt u uw producten tussen 7 en 10 werkdagen na het plaatsen van de bestelling.

De op de website aangegeven levertijden zijn indicatief en komen overeen met de gemiddelde verwerkings- en levertijden.

Om ervoor te zorgen dat deze termijnen worden nageleefd, moet de Klant ervoor zorgen dat nauwkeurige en volledige informatie over het afleveradres (zoals straatnummer, gebouw, trappenhuis, toegangscodes, namen en/of intercomnummers, enz.)

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de verstrekte leveringsinformatie zorgvuldig te controleren, aangezien hij als enige verantwoordelijk blijft in het geval de levering mislukt als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie.

In geval van leveringsproblemen zal het Bedrijf onmiddellijk contact opnemen met de Klant om een passende oplossing te vinden.

6.3 Hoe kan ik mijn pakket volgen?

De meeste bestellingen hebben geen trackingnummer. Als de levering vertraging oploopt, kunt u ons schrijven op hello@900.care.

6.4 Wat als ik mijn bestelling nooit heb ontvangen?

U hebt uw bestelling nog niet ontvangen en u begint naar vis te ruiken?

Ga naar uw account in "Mijn bestellingen" om uw producten te volgen. Als uw pakket als geleverd verschijnt, stuur ons dan gerust een e-mail op hello@900.care!

6.5 Hoe werkt productontvangst?

Bij ontvangst van het/de product(en) gaat de Klant ermee akkoord om te controleren of het/de product(en) compleet en onbeschadigd is/zijn.

In het geval van een afwijking stemt de Klant ermee in om de vervoerder en het Bedrijf, op welke wijze dan ook, binnen 3 werkdagen na ontvangst van het/de product(en) op de hoogte te stellen van alle voorbehouden. Claims die buiten deze periode worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen als gevolg van een vertraging in de levering die niet zijn schuld is.

7 - Kan ik mijn bestelling annuleren?

7.1 Wat is de herroepingsperiode?

De klant kan zich op elk moment uitschrijven, via zijn klantenaccount of door een eenvoudig schriftelijk verzoek aan hello@900.care.

Met betrekking tot betaalde bestellingen die via de website 900.care zijn geplaatst of automatisch worden gegenereerd als onderdeel van een abonnement, heeft de klant het recht om zich zonder opgaaf van reden terug te trekken binnen een periode van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van zijn bestelling. Een dergelijk verzoek dient per e-mail te worden ingediend bij de Klantenservice van de Onderneming, bereikbaar op het e-mailadres hello@900.care, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het standaardformulier in artikel 7.3 hieronder.

In het geval van een bestelling van meerdere producten die afzonderlijk geleverd worden, loopt de bovengenoemde herroepingstermijn vanaf de ontvangst van het laatste product.

. In het geval van een bestelling voor een abonnement met regelmatige levering van producten over een bepaalde periode, begint de herroepingstermijn te lopen vanaf de ontvangst van het eerste product.

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht moet de Klant het/de betreffende Product(en) terugsturen naar het volgende adres met een kopie van het herroepingsverzoek per e-mail:

900.care

60 rue Amelot

75011 Paris

Binnen veertien (14) dagen nadat zij het Bedrijf per e-mail (op hello@900.care) op de hoogte hebben gesteld van hun beslissing om de overeenkomst te herroepen. Na ontvangst van het/de Product(en) zal het Bedrijf de Klant de prijs van het/de gekochte Product(en), inclusief leveringskosten, binnen 14 werkdagen terugbetalen; de retourkosten van het/de gekochte Product(en) zijn voor rekening van de Klant.

In deze context is het mogelijk om de producten terug te sturen onafhankelijk van de verpakking en vice versa, als ze niet zijn afgeschreven door de Klant (productgebruik, breuk, enz.). Het Bedrijf vergoedt het bedrag van wat u terugstuurt.

7.2 In welke gevallen kan ik niet herroepen?

Dit herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor de volgende contracten:

Levering van diensten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering is begonnen nadat de consument vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd en uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht;

(...)

Levering van goederen die door de consument na levering zijn ontzegeld en die niet kunnen worden teruggezonden om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming;

Levering van goederen die na levering door hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere artikelen;

(...)

7.3 Hoe kan ik mijn herroepingsrecht uitoefenen?

De Klant moet het Bedrijf op de hoogte stellen van zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen (per e-mail naar hello@900.care) door het standaardformulier in te vullen, waarvan hieronder een model is opgenomen, of door binnen de bovengenoemde periode van 14 dagen een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring te sturen waarin hij zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen kenbaar maakt.

Standaardformulier voor herroeping per e-mail te sturen naar hello@900.care:

Ter attentie van de Onderneming 900

Ik, ondergetekende ______, deel u hierbij mede dat ik het contract voor de verkoop van het Product hieronder herroep:

Productnaam:

Datum van bestelling en ontvangst:

Bestelnummer:

Volgnummer van het herroepingsverzoek:

Naam van de klant:

Adres van de klant:

Handtekening van de klant:

Datum:

Producten moeten op kosten van de klant worden geretourneerd naar het volgende adres:

900.Care, 60 Rue Amelot, 75011 Paris

De klant heeft een periode van 14 dagen vanaf de datum van verzending van de herroepingsverklaring om het product of de producten terug te sturen naar het bedrijf in hun oorspronkelijke verpakking, waarbij de retourkosten uitsluitend voor rekening van de klant zijn.

De producten moeten worden geretourneerd in hun oorspronkelijke en volledige staat (verpakking, accessoires, instructies, enz.) om wederverkoop door het Bedrijf mogelijk te maken. In geval van ontvangst van geopende, gebruikte, onvolledige, beschadigde of bevuilde producten, zal het Bedrijf niet overgaan tot enige terugbetaling en kan het Bedrijf zelfs, indien dit nodig wordt geacht, de klant aansprakelijk stellen voor de waardevermindering van het product of de producten.

De terugbetaling zal gebeuren via dezelfde betaalmethode als gebruikt door de klant om de bestelling te betalen, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met een andere betaalmethode.

8 - Welke garanties worden geboden op onze producten?

8.1 U profiteert van de wettelijke conformiteitsgarantie

De Onderneming is verantwoordelijk voor gebreken in de conformiteit van het product die bestaan op het moment van levering.

In dit opzicht moet de klant:

een periode van 2 jaar vanaf de levering van het product om actie te ondernemen;

in geval van een gebrek aan overeenstemming, kiest de klant tussen reparatie of vervanging van het artikel

Het Bedrijf mag echter niet handelen volgens de keuze van de klant als deze keuze leidt tot kosten die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere optie, gezien de waarde van het product of het belang van het defect. Het Bedrijf is dan verplicht om, tenzij dit onmogelijk is, te handelen volgens de optie die niet door de klant is gekozen.

8.2 U profiteert van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

U profiteert ook van een wettelijke garantie tegen verborgen gebreken in het verkochte artikel.

Dit zijn verborgen gebreken in het verkochte artikel die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bedoeld of die dit gebruik zo verminderen dat u het niet zou hebben gekocht of een lagere prijs zou hebben betaald als u ervan op de hoogte was geweest.

Deze actie moet binnen 2 jaar na ontdekking van het gebrek worden ondernomen.

Weergave van de belangrijkste toepasselijke teksten

L.217-4 Consumentenwetboek

De verkoper moet de goederen leveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat het gevolg is van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste zijn verantwoordelijkheid was krachtens het contract of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

L.217-5 Consumentenwetboek

Het goed beantwoordt aan de overeenkomst:

1° of het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, in voorkomend geval :

- of het overeenstemt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die de verkoper aan de koper heeft voorgesteld in de vorm van een monster of een model;

- indien het de eigenschappen bezit die de koper redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de publieke mededelingen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of op etikettering ;

2° of indien het de eigenschappen bezit die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk bijzonder gebruik dat de koper wenst, dat ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.".

L.217-9 Consumentenwetboek

In geval van een gebrek aan overeenstemming kan de koper kiezen tussen reparatie of vervanging. De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper handelen als deze keuze kosten met zich meebrengt die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere methode, rekening houdend met de waarde van het goed of het belang van het gebrek. Hij is dan verplicht om, tenzij dit onmogelijk is, volgens de niet door de koper gekozen methode te handelen.

L.217-12 Consumentenwetboek

De vordering als gevolg van een gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de levering van de goederen.

1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek

De verkoper is aansprakelijk voor alle verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het beoogde gebruik of die dat gebruik zodanig beperken dat de koper het niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij ervan op de hoogte was geweest.

1648 van het Franse Burgerlijk Wetboek

De vordering als gevolg van remmende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. [...]

9 - Wat zijn de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf?

De handelsmerken, ontwerpen, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video's, teksten of in het algemeen alle informatie waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op de website zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf of hun oorspronkelijke eigenaar. Geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten wordt gemaakt aan de klant door middel van deze AV.

10 - Wat zijn de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf?

In geval van overmacht moet de betrokken partij de andere partij binnen vijftien (15) dagen na het optreden van deze gebeurtenis per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte stellen.

Uitdrukkelijk beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast die welke gewoonlijk worden weerhouden door de jurisprudentie van Franse rechtbanken en gerechtshoven, zijn volledige of gedeeltelijke stakingen, oproer, boycot of andere acties van industriële aard of commerciële geschillen, burgerlijke onrust, opstand, oorlog, weersomstandigheden, epidemie, blokkade van transport- of bevoorradingsmiddelen om welke reden dan ook, aardbeving, brand, storm, overstroming, waterschade, overheids- of wettelijke beperkingen, wettelijke of reglementaire wijzigingen in marketingvormen, computerstoringen, telecommunicatiestoringen, met inbegrip van draad- of radiotelecommunicatienetwerken, en elke andere gebeurtenis waarover de partijen geen controle hebben en die de normale uitvoering van het contract verhindert

Alle verplichtingen van de partijen worden opgeschort voor de volledige duur van de overmachtsituatie, zonder compensatie.

Als de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden duurt, kan het betreffende contract automatisch worden beëindigd zonder compensatie voor een van beide partijen.

11 - Wat is de aansprakelijkheid van de Klant?

Het Bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of de producten door de klant, met inbegrip van ongeoorloofde wijziging of aanpassing van het product of de producten door het Bedrijf.

12 - In welke gevallen kan uw klantaccount worden geschorst of gesloten?

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het account van een klant op te schorten of te sluiten als deze de bepalingen van de AV of, in het algemeen, de toepasselijke wettelijke bepalingen zou schenden, zonder afbreuk te doen aan de schadevergoeding die het Bedrijf kan eisen.

Iedereen wiens account is opgeschort of gesloten zal niet in staat zijn om later te bestellen of een nieuwe account aan te maken op de site zonder voorafgaande toestemming van het Bedrijf.

13 - Hoe bewaren we ons contract?

Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de door het Bedrijf geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties

Bij elke bestelling wordt het overzicht van de bestelling per e-mail naar de klant gestuurd.

De communicatie tussen het Bedrijf en de klant wordt gearchiveerd in geautomatiseerde records die worden bewaard voor de volledige duur van de commerciële relatie en de duur van de toepasselijke wettelijke verjaring, onder redelijke veiligheidsomstandigheden.

Deze records, waarop de uitwisselingen worden vastgelegd op een betrouwbare en duurzame drager, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de klant en het bedrijf. Ze kunnen worden voorgelegd als bewijs van het contract. Het archiveren van communicatie, de bestelling, bestelgegevens en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager om een getrouwe en duurzame kopie te vormen. Deze informatie kan als bewijs van het contract worden voorgelegd.

De klant heeft toegang tot de gearchiveerde elementen, met inbegrip van de toepasselijke AV, in de rubriek "Mijn Account" van de website!

14 - Kunnen de AV worden gewijzigd?

Als een bepaling van deze AV door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling als ongeschreven beschouwd, maar dit leidt niet tot de ongeldigheid van alle andere contractuele bepalingen.

Elke tolerantie van de kant van het Bedrijf in de toepassing van alle of een deel van de verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van deze AV, ongeacht de frequentie en duur, kan niet worden beschouwd als een wijziging van de AV, noch enig recht voor de klant genereren.

15 - Wat te doen in geval van een geschil?

De AV vallen onder het Franse recht. In geval van problemen staat de Klantenservice tot uw beschikking om een minnelijke schikking te treffen

Deze Klantenservice kan worden bereikt via het gedeelte "Contact" op de website van het Bedrijf.

Als er niet direct een oplossing wordt gevonden met de Klantenservice, kan de klant contact opnemen met de consumentenbemiddelaar voor een minnelijke schikking.

De klant wordt er ook op gewezen dat de Europese Commissie een platform voor geschillenbeslechting heeft opgezet om eventuele klachten van consumenten na een online aankoop te verzamelen. Het platform stuurt deze klachten vervolgens door naar een bevoegde nationale bemiddelaar. U kunt toegang krijgen tot dit platform door de volgende link te volgen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking wordt de bevoegdheid toegekend aan de bevoegde Franse rechtbanken, niettegenstaande meerdere verweerders of vorderingen van derden.

Versie van 12/29/2023

Onze hygiëneproducten>

Onze huishoudelijke producten

Over ons

Starter Kits

Bestsellers

Starter Kits

Bestsellers